Wie zijn wij

Waar staan we voor ?

De bedoeling van het museum bestaat erin de geschiedenis, tradities, werkomstandigheden en evolutie in ere te houden met betrekking tot de Rijkswacht, de gemeentelijke- en landelijke politie in de Provincie Antwerpen. Wij beschouwen eigenlijk iedereen als doelgroep, gaande van scholieren tot jongeren, van volwassenen tot senioren en natuurlijk ook één ieder uit het voormalig - en huidig politielandschap.

Het museum werd opgericht in de jaren '80 door mensen die werkzaam waren binnen de gemeentepolitie. Het werd officieel ingehuldigd op 03 oktober 1983.
Door de jaren heen bouwden de onbezoldigde vrijwilligers een nooit geziene collectie op die van onschatbare waarde is.
Hier bedoelen we niet onmiddellijk het geldelijk aspect mee, maar eerder naar de authenticiteit van de stukken en de historische waarde ervan.
In het recente verleden werd ook een nis voorbehouden voor de uitbouw van stukken met betrekking tot de voormalige Rijkswacht.

 Wat kan u bij ons aantreffen ?

De unieke en tevens authentieke collectie van het museum omvat uniformen, materieel, kentekens, foto's en allerhande documentatie van in de vroege jaren 1800 tot op heden.
Van radiotoestellen tot de eerste computers, te veel om op te noemen. Daarom kan je beter eens namiddagje uittrekken om alles eens te komen bekijken.

Er bestaat ook een mogelijkheid tot het ruilen en/of kopen van uniformen (uniformstukken).

Onze cafétaria is geïntegreerd in het museum zelf. Daar het museum binnenin een fort is gehuisvest, geeft dit nog een extra dimensie aan de bezoeker qua sfeer.

 Wanneer kan u het museum bezoeken ?

Elke laatste zaterdag van de maand behalve in de maand december zijn de deuren van ons museum geopend van 13:00 uur tot 18:00 uur.


Wat kost een bezoek aan het museum ?

Een bezoek aan ons museum is gratis tijdens de normale openingsdag, maar een vrije bijdrage is steeds welkom.

Enkel dient er betaald te worden indien u in groep en op afspraak een kijkje wil komen nemen (wel te verstaan dit is buiten de normale openingsuren).

De prijs bedraagt dan 3,00 euro per persoon.

Aanvragen voor deze bezoeken kan u doen op:

penningmeester@politiemuseumprovant.be

Waar kan u ons vinden ?

Het museum is ondergebracht in Fort II te Wommelgem meerbepaald in het binnenfort, op de eerste verdieping in lokaal 200 (zie foto's). Het betreft één van de forten uit de fortengordel rond Antwerpen, die de stad moest beschermen tegen bombardementen en vrijwaren van bezetting, deze fortengordel werd gebouwd tussen 1859 en 1914.